Байда, Є., і О. Гречко. «Мультифізичний розрахунок топких запобіжників вимірювальних трансформаторів середньої напруги». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 3-10, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.01.