Хай, М., і Б. Харчишин. «Математична модель розрахунку та оптимізації обмотки збудження явнополюсної синхронної машини». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 31-38, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.05.