Чумак, В., М. Коваленко, І. Коваленко, і І. Ткачук. «Експериментальне дослідження універсального високошвидкісного колекторного двигуна змінного струму». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 39-44, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.06.