Калінчик , В., О. . Мейта, В. . Побігайло, В. . Калінчик, О. . Бориченко, і О. . Копчиков. «Узагальнена модель адаптивного прогнозування режимів електроспоживання виробничих об’єктів». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 60-62, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.09.