Крюкова , Н. ., В. . Марков, Є. . Гончаров, і І. . Поляков. «Порівняння методів моніторингу ожеледі високовольтних ліній електропередачі та огляд вимірювальної апаратури, що використовується для діагностики таких ліній». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 63-66, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.10.