Костюков , І. ., і Б. Кубрик. «Методика вимірювання часткових ємностей для об’єктів контролю із трьома електродами». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9), Червень 2023, с. 67-70, doi:10.20998/2079-3944.2023.1.11.