Костюков, Іван, і Євген Москвітін. «Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, no. 1 (5) (Травень 28, 2021): 52–57. дата звернення Вересень 30, 2022. http://pema.khpi.edu.ua/article/view/238644.