Байда, Євген, і Олександр Гречко. «Мультифізичний розрахунок топких запобіжників вимірювальних трансформаторів середньої напруги». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, no. 1 (9) (Червень 16, 2023): 3–10. дата звернення Липень 25, 2024. http://pema.khpi.edu.ua/article/view/281820.