Про журнал

Галузь та проблематика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів, теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Ви можете опублікувати свої статті з результатами дисертаційних досліджень.

Видання входить до Переліку ВАК України по технічних науках

Процес рецензування

На першому етапі всі рукописи статей залежно від їх спрямування і тематики надходять до членів редакційної колегії, на предмет їх відповідності політики журналу, вимогам і рубриками журналу, перевірку на плагіат.

Процес розгляду рукописи займає, як правило, 10-14 днів.

У разі позитивного рішення членів редакційної колегії рукопис статті надходить до одного рецензента на рецензування.

Рецензент складає звіт автору статті та редакції журналу або про прийняття рукопису без доопрацювання, або ж надає можливість автору повторно ознайомитися з рукописом статті та повторно представити її в редакції після доопрацювання та усунення зауважень, або ж про повне відхилення рукопису без можливості повторної її подачі до редакції журналу.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Мови видання: українська, англійська.