DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Вимоги щодо електромагнітної сумісності технічних засобів на об'єктах електроенергетики і промисловості

Елена Геннадиевна Король, Михаил Гарриевич Пантелят

Анотація


Виконано аналіз нормативних документів (Міжнародні стандарти ІEC, Державні стандарти України ДСТУ і Російської Федерації ГОСТ) з питань електромагнітної сумісності технічних засобів в умовах енергетичних і промислових об'єктів. Приведено вимоги завадостійкості до впливу магнітного поля промислової частоти.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, стандарти, електромагнітна обстановка, електромагнітний вплив, магнітне поле промислової частоти, випробувальний рівень (рівень жорсткості випромінювання).

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compati-bility. First edition: IEC 60050-161: 1990. – [Act. 1990-08] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 1990. – 73 p. – (International standard).

Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDT): ДСТУ ІЕС 60050-161:2003. – [Введ. 2005-01-07] – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 64 с. – (Національний стандарт України).

Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения: ГОСТ 30372-95 / ГОСТ Р 50397-92. – [Введ. 1997-01-01] – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 12 с. – (Межгосударственный стандарт).

Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения: ГОСТ 50397-92. – [Введ. 1993-01-07] – М.: Издательство стандартов, 1993. – 16 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility. Part 1: General – Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms. First edition: IEC 61000-1-1: 1992. – [Act. 1992-04] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 1992. – 60 p. – (Technical report).

Совместимость технических средств электромагнитная. Методология обеспечения функциональной безопасности технических средств в отношении электромагнитных помех (МЭК 61000-1-2:2001): ГОСТ Р 51317.1.2-2007. – [Введ. 2008-07-01] – М.: Стандартинформ, 2008. – 47 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility. Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena Edition 2.0: IEC 61000-1-2: 2008. – [Act. 2008-11] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2008. – 84 p. – (Technical specification).

Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения: ГОСТ 29073-91. – [Введ. 1992-07-01] – М.: ИПК издательство стандартов, 2004. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-6-5:2001): ГОСТ Р 51317.6.5-2006. – [Введ. 2007-07-01] – М.: Стандартинформ, 2007. – 26 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань: ДСТУ 2465-94. – [Введ. 1995-01-01] – К.: Держстандарт України, 1994. – 29 с. – (Державний стандарт України).

Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств (МЭК 61000-2-5:1995): ГОСТ Р 51317.2.5-2000. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 40 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний: ГОСТ Р 50746-2000. – [Введ. 2002-07-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 30 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІEC 61000-4-5:2005, ІDT): ДСТУ IEC 61000-4-5:2008. – [Введ. 2010-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 38 с. – (Національний стандарт України).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-5:1995): ГОСТ Р 51317.4.5-99. – [Введ. 2001-01-01] – М.: Госстандарт России, 1999. – 26 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test. Edition 2.0: IEC 61000-4-5: 2005. – [Act. 2005-11] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2005. – 95 p. – (International standard).

Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT): ДСТУ IEC 61000-4-11:2007. – [Чинний від 2009-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 18 с. – (Національний стандарт України).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электро-питания. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-11:2004): ГОСТ Р 51317.4.11-2007. – [Введ. 2008-07-01] – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. Edition 2.0: IEC 61000-4-11: 2004. – [Act. 2004-03] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2004. – 51 p. – (International standard).

Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІEC 61000-4-4:2004, ІDT): ДСТУ IEC 61000-4-4:2008. – [Чинний від 2008-09-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 24 с. – (Національний стандарт України).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-4:2004): ГОСТ Р 51317.4.4-2007. – [Введ. 2008-07-01] – М.: Стандартин-форм, 2008. – 22 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test. Edition 3.0: IEC 61000-4-4: 2012. – [Act. 2012-04] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2012. – 87 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-2:2008): ГОСТ Р 51317.4.2-2010. – [Введ. 2011-01-01] – М.: Стандартинформ, 2011. – 44 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test. Edition 2.0: IEC 61000-4-4: 2008. – [Act. 2008-12] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2008. – 129 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-3:2006): ГОСТ Р 51317.4.3-2006. – [Введ. 2007-07-01] – М.: Стандартинформ, 2007. – 38 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Edition 3.2: IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010. – [Act. 2010-04] – Geneva, Switzerland: Inter-national Electrotechnical Commission, 2010. – 150 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-8:1993): ГОСТ Р 50648-94. – [Введ. 1995-01-01] – М.: Издательство стандартов, 1994. – 19 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test. Edition 2.0: IEC 61000-4-8: 2009. – [Act. 2009-09] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 66 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-9:1993): ГОСТ Р 50649-94. – [Введ. 1995-01-01] – М.: Госстандарт России, 1994. – 20 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-9:1993): ГОСТ 30336-95 / ГОСТ Р 50649-94. – [Введ. 1996-07-01] – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 12 с. – (Межгосударственный стандарт).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-9: Testing and measurement tech-niques. Pulse magnetic field immunity test. Edition 1.1: IEC 61000-4-9: 1993+A1:2000. – [Act. 2001-03] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2000. – 59 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-6:1999): ГОСТ Р 51317.4.6-99. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 1999. – 35 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields. Edition 3.0: IEC 61000-4-6: 2008. – [Act. 2008-10] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2008. – 115 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-12:1995): ГОСТ Р 51317.4.12-99. – [Введ. 2001-01-01] – М.: Госстандарт России, 1999. – 32 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-12: Testing and measurement tech-niques – Ring wave immunity test. Second edition: IEC 61000-4-6: 2006. – [Act. 2006-09] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2006. – 63 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям электропитания. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-14:1999): ГОСТ Р 51317.4.14-2000. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт Рос-сии, 2000. – 12 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-14: Testing and measurement techniques – Voltage fluctuation immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase. Edition 1.2: IEC 61000-4-14: 1999+A1:2001+A2:2009. – [Act. 2009-08] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 33 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-16:1998): ГОСТ Р 51317.4.16-2000. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 20 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-16: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the fre-quency range 0 Hz to 150 kHz. Edition 1.2: IEC 61000-4-16: 1998+A1:2001+A2: 2009. – [Act. 2011-05] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 50 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-28:1999): ГОСТ Р 51317.4.28-2000. – [Введ. 2002-01-01] – М.: Госстандарт России, 2000. – 12 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-28: Testing and measurement techniques – Variation of power frequency, immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase. Edition 1.2: IEC 61000-4-28: 1999+A1:2001+A2:2009. – [Act. 2009-04] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 29 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-13:2002): ГОСТ Р 51317.4.13-2006. – [Введ. 2007-07-01] – М.: Стандартинформ, 2007. – 27 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-13: Testing and measurement tech-niques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests. Edition 1.1: IEC 61000-4-13: 2002+A1:2009. – [Act. 2009-07] – Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2009. – 60 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний (МЭК 61000-4-10:1993): ГОСТ Р 50652-94. – [Введ. 1995-01-01] – М.: Госстандарт России, 1994. – 15 с. – (Государственный стандарт российской федерации).

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement tech-niques. Damped oscillatory magnetic field immunity test. Edition 1.1: IEC 61000-4-10: 1993+A1:2000. – [Act. 2001-03] – Geneva, Switzerland: International Electro-technical Commission, 2000. – 59 p. – (International standard).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-6-1:2005): ГОСТ Р 51317.6.1-2006. – [Введ. 2007-07-01] – М.: Стандартинформ, 2007. – 15 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний (МЭК 61000-6-2:2005): ГОСТ

Р 51317.6.2-2007. – [Введ. 2008-07-01] – М.: Стандартинформ, 2008. – 15 с. – (Национальный стандарт российской федерации).

Намитоков К. К. Аппараты для защиты полупроводниковых устройств / Намитоков К. К., Ильина Н. А., Шкловский И. Г. – М: Энергоатомиздат, 1988. – 280 с.

Автоматические выключатели общего применения до 630 А: справочник / [под руковод. Сургучева И. В.]. – М.: Информэлектро, 1996. – 184 с.

Горобец А. С. Автоматические выключатели серии А3700 / А. С. Горобец, И. Х. Евзеров. – М: Энергоатомиздат, 1984. – 72 с. – (Библиотека электромонтера; вып. 569).

Автоматические выключатели: [номенклатурный каталог 1-2008]. – [Дивногорск: ОАО "Дивногорский завод низковольтных аппаратов", 2008]. – 57 c.

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем: РД 34.35.310-97. – [Введ. 1997-02-03] – М.: Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России", 1997. – 19 с.

Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники: РД 153-34.1-35.137-00. – [Введ. 2000-01-10] – М.: Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России", 2000. – 64 с.

Правила классификации и постройки морских судов: НД № 2-020101-072. – Офиц. изд. – Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2013. – II, 713 с. – (Нормативный документ Российского морского регистра судоходства).

Воршевский А.А. Электромагнитная совместимость судовых технических средств: учебник / А.А. Воршевский, В.Е. Гальперин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 2006. – 317 с.
Посилання на журнал обов'язкове