DOI: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2019.1.04

Дослідження перехідних процесів в новому напівпровідниковому пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора

Олена Геннадіївна Король, Борис Володимирович Клименко, Олександр В'ячеславович Єресько

Анотація


Проведено аналіз недоліків існуючих систем форсованого керування з пусковими і утримуючими обмотками, в яких застосовуються розмикальні внутрішні контакти керування, які комутують великі пускові струми. Аналіз зумовив пошук нових технічних рішень пов'язаних з підвищенням надійності таких систем за рахунок виключення зазначених контактів керування. Запропоновано новий напівпровідниковий пристрій форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора, в якому замість ненадійного внутрішньому контакту керування застосована нескладна електронна схема. Проведено експериментальне дослідження особливостей функціонування нового напівпровідникового пристрою форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора КВТн-250/1,14 виробництва компанії «Електродинаміка». Було проведено дві серії дослідів: перша серія дослідів була проведена для напівпровідникової системи форсованого керування, в якій відсутній замикальний внутрішній контакт керування, а друга серія дослідів – для системи форсованого керування в якій був наявний замикальний контакт який комутує незначний струм у колі керування. Були отримані осцилограми струму і напруги в пусковій та утримуючій обмотках при різних значеннях напруги U = 220, 180, 150 В та при живленні від джерела постійної напруги, а потім від джерела змінної напруги. Зроблені висновки та рекомендовано в новому напівпровідниковому пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора застосовувати замикальний внутрішній контакт керування, якій спрацює в момент закінчення переміщення рухомої частини ще до моменту спрацьовування пристрою керування, що не дозволить протіканню великого пускового струму через пускові обмотки. Новий напівпровідниковий пристрій форсованого керування моностабільним електромагнітом застосовується в продукції компанії «Електродинаміка» та успішно експлуатується з жовтня 2017 року і дотепер на декількох підприємствах гірничо-видобувної галузі (шахти, ГЗК).

Ключові слова


вакуумний контактор; актуатор; моностабільний електромагніт; пристрій форсованого керування; пускова обмотка; утримуюча обмотки

Повний текст:

PDF

Посилання


Король О.Г., Клименко Б.В., Ересько О.В. Дослідження перехідних процесів в пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика – 2018. – № 32 (1308). – С. 34-40.

Клименко, Б. В. Форсированные электромагнитные системы / Б. В. Клименко. – М.: Энергоатомиздат, 1989 . – 160 с.

https://electrodinamika.com.ua/catalog/vacuum-contactors/shakhtnye -vakuumnye-kontaktory/kontaktor-shakhtnyy-kvtn-250-1-1.php

https://docplayer.ru/42858351-Tehnicheskiy-pasport-kontaktor-vakuumnyy-reversivnyy-vk-49-r-tehnicheskoe-opisanie-kontaktor-vakuumnyy-vk49-tehnicheskoe-opisanie.html

Пат. 131531 Україна, МПК H01F 7/18 (2006.01), H01F 7/06 (2006.01), H01H 33/38 (2006.01). Пристрій для форсованого керування моностабільним електромагнітом / Бугайчук В.М., Клименко Б.В., Єресько О.В., Король О.Г.– № u201805507; заявл. 18.05.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254922

Каталог "Контакторы электромагнитные трехполюсные переменного тока серии КНТ" [Электронный ресурс] - URL:http://www.uralelectro.ru/upload/file/KNT.doc (27.03.2013). http://www.findpatent.ru/patent/262/2624659.html

https://all-spares.ua/ru/digital-oscilloscope-siglent-sds1052dl.php
Посилання на журнал обов'язкове