DOI: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2019.1.05

Гібридна система керування моностабільним поляризованим приводом вакуумного контактора

Микола Анатолійович Лелюк, Борис Володимирович Клименко

Анотація


Проведено аналіз систем керування вакуумних контакторів середніх напруг. Виявлено недоліки електромеханічних та мікропроцесорних систем керування. Встановлено, що перспективним напрямком удосконалення систем керування є розробка мікропроцесорних гібридних систем керування обмоткою електромагнітів на основі використання малогабаритних електромеханічних інтерфейсних реле. Розроблено алгоритм роботи та мікропроцесорна гібридна система керування моностабільним поляризованим електромагнітом з однією котушкою. Проведено експериментальні дослідження роботи мікропроцесорної гібридної системи керування, результатам яких були значення часу ввімкнення контактора 65 мс та вимкнення 60 мс. Ці значення знаходяться в межах відповідних часових інтервалів спрацьовування моделей вакуумних контакторів середніх напруг провідних світових виробників. Розроблена мікропроцесорна система керування моностабільним поляризованим електромагнітним приводом пройшла експериментальну перевірку на прототипах декількох контакторів.

Ключові слова


вакуумний контактор; моностабільний та бістабільний електромагніт; інтерфейсне реле; постійний магніт; гібридна система керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Medium Voltage Products V-Contact Medium voltage vacuum contactors. Technical Catalogue 2009. www.abb.com.

TL Vacuum Contactors Selection and Ordering Data Medium-Voltage Equipment. Catalog HG 11.21 2014. www.siemens.com/3TL.

Medium Voltage Distribution. CPX – CLX – CBX – CVX. Vacuum contactors up to 12 kV. Fixed and withdrawable range of contactors. Catalogue 2014. www.schneider-electric.com.

U-Series Вакуумный контактор среднего напряжения. www.hyundai-elec.com.

Tri-MEC LS Вакуумные контакторы среднего напряжения. Электрооборудование. Catalogue 2011. eng.lsis.biz.

Medium voltage products V-Contact VSC. Вакуумные контакторы среднего напряжения. Technical catalogue 2015. www.abb.com.

Клименко Б.В. Електромагнітний актуатор для вакуумного контактора середніх напруг / Б.В. Клименко, М.А. Лелюк, В.М. Бугайчук, Я.Б. Форкун // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 32.– С. 27-33.

Лелюк М.А. Структура та кінематичні схеми вакуумних контакторів середньої напруги / М.А. Лелюк // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 32.– С. 29-31.

Король О.Г. Дослідження перехідних процесів в пристрої форсованого керування моностабільним електромагнітом вакуумного контактора/ О.Г. Король, Б.В. Клименко, О.В. Ересько // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 32.– С. 34-40.

Клименко Б.В. Исследование возможности применения интерфейсных реле в системах гибридной коммутации обмоток бистабильных актуаторов / Б.В. Клименко, А.В. Ересько, И.С. Варшамова, Н.А. Лелюк // Електротехніка і Електромеханіка, (2016), – №1,– C. 21-25.

Клименко Б.В. Пристрій керування обмоткою актуатора вакуумного контактора / Б.В. Клименко, М.А. Лелюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХVI міжн. наук.-практична конф. (microCAD-2018), 16-18 травня: тези доп. / Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – С. 78.

Heyun Lin, Xianbing Wang, Shuhua Fang: Design, optimization, and intelligent control of permanent-magnet contactor. IEEE Transactions on Industrial Electronics, (2013), vol. 60, No. 11, 5148-5159.

Xianbing Wang, Heyun Lin ,S.L.Ho, Shuhua Fang, and Ping Jin: Analysis of dynamic characteristics of permanent magnet contactor with sensorless displacement profile control. IEEE Transactions on Magnetics, (2010), vol. 46, No. 6, 1633-1636.

Xianbing Wang, Heyun Lin, Shuhua Fang, Ping Jin, Junhua Wang, and S. L. Ho: Dynamic performance analysis of permanent magnet contactor with a flux-weakening control strategy. Journal Of Applied Physics, (2011), vol. 109, No. 7, 07E707- 07E707-3.

Патент України № 126923 МПК: H01F 7/06 H01H 33/42, Система керування електромагнітним приводом комутаційного апарата / Бугайчук В.М., Клименко Б.В., Лелюк М.А. Єресько О.В.; Форкун Я.Б. / № u201801171; заявл. 07.02.2018; опубл. 10.07.2018, Бюл.№ 13.– 4 с.: 1 іл.
Посилання на журнал обов'язкове