Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів

Автор(и)

  • Liudmyla Zhorniak Національний університет «Запорізька політехніка» http://orcid.org/0000-0002-1417-4859
  • Alexej Afanasiev Національний університет «Запорізька політехніка»
  • Valerii Poliakov
  • Zhanna Kulyk
  • Roman Kot
  • Igor Kravets

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-3944.2020.1.02

Ключові слова:

теоретичний закон розподілу, математичне очікування, дисперсія, густина розподілу, напрацювання до відмови, ізоляційна покришка, газонаповнений трансформатор струму, напруга перекриття, коефіцієнт варіації

Анотація

В статті авторами запропонований метод оцінки параметрів теоретичних розподілів для розрахунку показників експлуатаційної надійності твердої ізолюючої структури високовольтних апаратів. що являє собою підтримуючу ізолюючую кришку для вимірювальних високовольтних трансформаторів, заповнених газом в якості ізолюючої рідини. Ця методика дозволяє оцінити параметри нового закону розподілу, який обирається за умови, що він не суперечить існуючим законом розподілу з його відомими параметрами. Розроблена методика дозволяє отримати значення показників експлуатаційної надійності високовольтного обладнання шляхом визначення параметрів теоретичних розподілів, якщо розробник має дані експериментальних досліджень або статистичну інформацію в результаті моніторингу роботи ізоляційних конструкцій з урахуванням реальних умов експлуатації саме таких високовольтних пристроїв. Це дає можливість врахувати вплив зовнішніх факторів і експлуатаційних характеристик, властивих вимірювальним трансформаторам, як струму, так і напруги. У запропонованій методиці як приклад розглядається опорний ізоляційний кожух, що знаходиться під час експлуатації в найбільш несприятливих умовах, таких як зовнішнє забруднення, зволоження, перенапруження та ін. Теоретичні висновки підтверджуються результатами розрахунків на прикладі конструкції трансформатора струму серії ТОГ-362. Більш точне визначення ефективності запропонованої методики прогнозування параметрів теоретичних законів розподілу можна досягти проведенням додаткової серії розрахунків та експериментальних випробувань конкретних ізоляційних конструкцій. Таким чином, був зроблений висновок про можливість використання отриманих результатів для оцінки показників експлуатаційної надійності як газонаповнених вимірювальних трансформаторів, так і аналогічного високовольтного обладнання.

Посилання

Мархелев С.Д. Выбор и эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой. С.Д. Мархелев, Е.А. Соломоник. - Энергоатомиздат, 1983. – 120с.

Мархелев С.Д. Изоляция линий и подстанций в районах с загрязненной атмосферой. С.Д. Мархелев, Е.А. Соломоник. - Л.: Энергия, 1873. – 248с.

Александров, Г. Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения: учеб. / Г. Н. Александров, В. Л. Иванов. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 208 с.

Дмитревский В. С. Расчет и конструирование электрической изоляции: учеб. / В. С. Дмитревский. – М.: Энергоиздат, 1981. – 392 с.

Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/ Под ред.В.В.Афанасьева. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 544 с.

Барлоу Р. Математическая теория надежности. Пер. с англ. Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Советское радио, 1969.

Теория надежности радиоэлектронных систем в примерах и задачах. /Под ред. Г.В.Дружинина. – М.:Энергия, 1976. – 448 с.

Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. Ю.Б. Гук. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 208 с.

Афанасьев А.И. К вопросу выбора закона распределения отказов при расчете надежности тиристорных устройств РПН. //Надежность и контроль качества, 1980, №7. – с.18-22.

Ушаков, В. Я. Изоляция установок высокого напряжения / В. Я. Ушаков. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 496 с.

КО «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zva.zp.ua.

Жорняк, Л.Б. К вопросу об улучшении качества внутренней изоляции высоковольтных измерительных трансформаторов [Текст] / Л.Б.Жорняк, О.Г.Волкова, М.А.Макогон // Вісник Національного технічного університету ХПИ, 2017 - №34(1256) – с.19-25.

Возможности компенсации напряженности электрического поля внешней изоляции высоковольтных газонаполненных трансформаторов тока [Текст] / Л.Б. Жорняк, А.И. Афанасьев, Р.С. Леонов, А.В. Карпук // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2017. – №34 (1256). – С. 14–18. Библиогр.: 25 назв. – ISSN 2079-3944.

Особливості регулювання напруженості електричного поля уздовж зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів напруги [Текст] / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Щусь В.М. и др. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2019. – №2’2019 – С. 13–17. Библиогр.: 11назв. – ISSN 2079-3944.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Електричні апарати