Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками

Автор(и)

  • Євген Байда Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Олена Король Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.01

Ключові слова:

індукційно-динамічний механізм, мультіякірна система, традиційна система

Анотація

Загальний опис теми дослідження. У статті проведено комплексне дослідження традиційних індукційно-динамічних механізмів (з одним диском та нерухомою котушкою) і мультиякірних індукційно-динамічних механізмів (лінійних імпульсних індукційних перетворювачів) з рухомою котушкою і двома дисками. Актуальність теми. Подібні індукційно-динамічні механізми широко застосовуються в різних галузях, зокрема, в електроапаратобудуванні, де швидкодія є однією з найважливіших характеристик. Метою статті є порівняльний аналіз і уточнення характеристик традиційної індукційно-динамічної системи з одним диском і нерухомою котушкою і мультиякірної – з рухомою котушкою і двома дисками. Метод досліджень, наукова новизна. Розрахунки проведені на підставі рішення рівнянь електромагнітного поля і рівнянь для електричного кола котушки. Практична значимість і основні висновки. В ході розрахунків були визначені значення електромагнітної сили і імпульсу сили, що діють на рухомий диск, втрати енергії в системі і електромагнітна енергія системи. Результати дослідження показані у вигляді графіків, а саме, струм котушки і сумарна магнітна енергія для традиційного індукційно-динамічного механізму з одним диском і для мультиякірного – з двома дисками, втрати Джоуля в нерухомій котушці і диску (в традиційній системі) і в рухомий котушці і двох дисках (в мультиякірній системі), імпульс сили і електромагнітна сила рухливої котушки (в мультиякірній системі) і рухомого диска (в традиційній і мультиякірній системі), сумарний імпульс рухомих частин індукційно-динамічного механізму з мультиякірною системою, а також електромагнітна сила і сумарна сила, що діє на рухомі частини індукційно-динамічного механізму з мультиякірною системою. Показано, що індукційно-динамічний механізм з двома дисками менш ефективний щодо електромагнітної силі, імпульсу і електромагнітної енергії, ніж індукційно-динамічний механізм традиційної компоновки.

Посилання

Болюх В.Ф., Кашанский Ю.В., Щукин И.С. Влияние геометрических параметров индуктора и якоря на показатели линейного импульсного электромеханического преобразователя электродинамического типа. Електротехніка і електромеханіка, – 2019. – №3. – С. 11–17. doi: 10.20998/2074-272X.2019.3.02.

Байда Е.И. Математическое моделирование индукционно-динамических систем. Електротехніка і електромеханіка, 2009. №5. – С. 13–16. doi: 10.20998/2074-272X.2009.5.02.

WeijieWen, YulongHuang, Member, IEEE, MohmmadAl-Dweikat, Zu’anZhang, TiehanCheng, ShutongGaoandWeidongLiu. Research on Operating Mechanism for Ultra-fast 40.5kV Vacuum Switches. IEEE Power & Energy Society, 24 March 2015. P. 2553–2560. doi: 10.1109/TPWRD. 2015.2409122.

Теория электрических аппаратов. Учебник для втузов по спец. "Электрические аппараты" / Г.Н. Александров, В.В. Борисов, В.А. Иванов и др. Под ред. проф. Г.Н. Александрова. – М.: Высшая школа, 1985. 312 с.

В.Ф. Болюх, А.И. Кочерга, И.С. Щукин. Электромеханические процессы в линейном импульсно-индукционном электромеханическом преобразователе с подвижным индуктором и двумя яко-рями. Електротехніка і електромеханіка, – 2018. – № 2. – С. 11–17. doi: 10.20998/2074-272X.2018.2.02.

Рамо С., Уинерри Дж. Поля и волны в современной радиотехнике. Перевод с английского. Москва, ОГИЗ, 1948. 631 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Байда, Є., & Король, О. (2021). Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 3–7. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.01