Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.02

Ключові слова:

електричний апарат, температура нагріву, постійна часу нагріву, режим роботи, коефіцієнт перевантаження

Анотація

У статті запропоновано удосконалення методу визначення сталої температури нагріву струмоведучих частин електричного апарату і його постійної часу нагріву в разі реальних вимірів значень температури, виконаних з деякою помилкою. У відповідності із зазначеним методом при відомій температурі навколишнього середовища проводиться включення апарату з вимірюванням температури його нагріву через однакові проміжки часу; за даними вимірів будується графік похідної від температури за часом; за даними графіка визначається стала температура і постійна часу нагріву. Показано, що неточності вимірювання температури можуть істотно спотворювати отримувані для визначення постійної часу та сталої температури нагріву залежності і для правильної оцінки параметрів необхідно вид апроксимуючої функції похідною температури за часом знати апріорі - лінійна функція. Даний метод дозволяє істотно скоротити час випробувань електричних апаратів на нагрів в тривалому режимі роботи. Зазначений метод проілюстровано на прикладі визначення нагріву котушки в часі методом вимірювання активного опору. На підставі отриманих і оброблених експериментальних даних визначаються також коефіцієнти перевантаження по потужності в тривалому режимі роботи, а також у короткочасному та повторно-короткочасному режимах, що дозволяє правильно експлуатувати електричний апарат.

Посилання

Клименко Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс: навчальний посібник (видання друге; допрацьоване та доповнене). – Харків: Вид-во «Точка», 2013. – 400 с.

ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагре-ва при продолжительном режиме работы и методы испытаний. – 19 с.

ГОСТ 30323-95. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания. – 58 с.

Таев И.С. Электрические аппараты цепей управления. – М.: Высшая школа, 1984. – 224 с.

ГОСТ Р МЭК 60085-2011. Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам. – 12 c.

Гарсия В. Измерение температуры: теория и практика. Досту-пен на http://www.zimbeton.ru/info/3.pdf. (Доступ 08.03.2021 г.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Байда, Є., & Чепелюк, О. (2021). Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 8–12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.02