Абсорбційні методи контролю технічного стану електричної ізоляції

Автор(и)

  • Іван Костюков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.2.09

Ключові слова:

поляризація, наскрізний струм провідності, діагностика ізоляції, об'ємний заряд

Анотація

В статті наведено огляд найбільш розповсюджених методів контролю технічного стану електричної ізоляції, що засновані на використанні абсорбційних явищ, які виникають в ній під дією прикладеної постійної напруги. Описано основні положення методу контролю за визначеною на електродах досліджуваного ємнісного об’єкта напругою, відновлюваною після короткочасного розряду його ємності. Проаналізовано основні аспекти застосування індексу поляризації та коефіцієнта абсорбції для визначення технічного стану ізоляції шляхом використання коефіцієнтів, що характеризують зміну в часі струму через діелектрик при подачі на нього постійної випробувальної напруги.

Посилання

Gutten M., D. Korenciak, M. Sebok, et al., Diagnostics of transformer with insulation oil-paper, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 91, no. 8, pp. 69-72, 2015.

Simko M. Measuring and diagnostics system for analysis of transformer insulation by return voltage method / M. Simko, D. Korenciak, M. Gutten, R. Janura // Przeglad Elektrotechniczny. – 2020. – № 12. – P. 67 – 70.

Борисова М. Э. Оценка параметров неоднородности диэлектрика на основе анализа абсорбционных характеристик / М. Э. Борисова, С. Н. Койков, М. С. Марченко, Н. В. Севе-рюхина // Электричество. – 1995. – № 6. – C. 62 – 67.

Борисова М. Э. Физика диэлектрических материалов. Электроперенос и накопление заряда в диэлектриках / М. Э. Борисова,, О. В. Галюков, П. В. Цацынкин. – СПб.: Издательство СПбГПУ, 2004. – 106 с.

Zaengl W. S. Dielectric spectroscopy in time and frequency domain for HV power equipment, part 1: Theoretical considerations, IEEE Electrical Insulation Magazine, vol. 19, no. 5, pp. 5-19, September - October 2013.

Ренне В. Т. Электрические конденсаторы Л.-М.: Государственное энергетическое издательство, 1947. – 193 с.

Гурин А. Г. Экспериментальное исследование электрическое прочности провода ПЭЭИДХ – 0,63 / А. Г. Гурин, С. Ю. Антонец // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – № 4. – C. 44 – 46.

Голик О. В. Исследование дефектности нагревостойких проводов с двойной полиимидной изоляцией при испытаниех высоким напряжением на проход / О. В. Голик // Український метрологічний журнал. – 2009. – №1. – C. 12 – 17.

Голик О. В. Контроль та аналіз дисперсії параметрів кабельної продукції – основа реалізації принципу неперерваного підвищення якості / О. В. Голик // Український метрологічний журнал. – 2013. – №2. – C. 39 – 43.

Голик О. В. Технологічний контроль дефектів в емальпроводі з поліамідною ізоляцією / О. В. Голик, С. Ю. Антонець, Л. А. Щебенюк, В. В. Золотарьов // Вістник НТУ «ХПІ». – 2017. – № 31. – C. 12 – 18.

Золотарев В. М. Тангенс угла диэлектрических потерь многослойных сшитых изоляционных конструкций / В. М. Золотарев, В. П. Карпушенко, В. В. Золотарев, Ю. А. Антонец, А. А. Науменко // Вістник НТУ «ХПІ». – 2011. – № 8. – C. 64 – 73.

Золотарев В. М. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от конструкции многослойной сшитой изоляции кабелей и проводов / В. М. Золотарев, В. П. Карпушенко, В. В. Золотарев, Ю. А. Антонец, А. А. Науменко // Вістник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 21. – C. 78 – 89.

Золотарев В. В. Распределение стационарного электрического поля в цилиндрическом неидеальном диэлектрике / В. В. Золотарев, В. П. Карпушенко, В. М. Золотарев, А. А. Науменко // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – №4. – C. 65 – 69.

Золотарев В. М. Влияние проводимости экранов на диэлектрические потери в кабелях / В. М. Золотарев, В. В. Золотарев, С. В. Бузько, Т. Ю. Антонец, А. А. Науменко // Вістник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 21. – C. 50 – 54.

Набока Б. Г. Обоснование электрофизических характери-стик полупроводящих экранов силовых кабелей высокого напряжения со сшитой изоляцией / Б. Г. Набока, А. В. Беспрозванных, Е. С. Москвитин // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – №3. – C. 44 – 47.

Кучерявая И. Н. Дефекты полупроводящего слоя по жиле и их влияние на распределение электрического поля в поли-этиленовой изоляции / И. Н. Кучерявая // Техническая электродинамика. – 2018. – № 1. – С. 17 – 22.

Щебенюк Л. А. Дослідження втрат в ізоляції високовольтних силових кабелів з полімерною ізоляцією / Л. А. Щебе-нюк, Т. Ю. Антонець // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – №4. – C. 58 – 62.

Беспрозванных А. В. Физическая интерпретация кривых восстанавливающегося напряжения на основе схем замещения неоднородного диэлектрика / А. В. Беспрозванных // Технічна електродинаміка. – 2009. – № 6. – C. 23 – 27.

Беспрозванных А. В., Набока Б. Г. Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций. – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – 108 c.

Тареев Б. М. Физика диэлектрических материалов М.: Энергоиздат, 1982. - 320 с.

Ковригин Л. А. Прогнозирование остаточного ресурса силовых кабелей по возвратному напряжению / Л. А. Ковригин, Л. А. Сидельников // КАБЕЛЬ – news 2009. – № 8. – C. 54 – 56.

Ольшевский А. М. Неразрушающая диагностика силовых кабельных линий. Состояние и перспективы / А. М. Ольшевский // Электрические сети и системы. – 2013. – № 5. – C. 46 – 51.

Tapan Kumar Saha Experience with return voltage measurements for assessing insulation conditions in service aged transformers / Tapan Kumar Saha, Zheng Tong Yao // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2003. – № 1. – P. 128 – 135.

Беспрозванных А. В. Современные электрические методы контроля и диагностики силовых кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией / А. В. Беспрозванных, Е. С. Москвитин // Электрические сети и системы. – 2013. – № 5. – C. 52 – 58.

Розіскулов С. С. Перехідні процеси у неоднорідній електричній ізоляції високовольтних кабелів при її діагностиці методами вимірювання і аналізу струму релаксації та поверхневої напруги / С. С. Розісулов, В. І. Михайлів, Б. Л. Гра-бчук // Методи та прилади контролю якості. – 2013. – № 1. – C. 84 – 91.

Глинка Т. Диагностика изоляции обмоток электрических машин постоянным напряжением / Т. Глинка // Электричес-тво. – 1998. – № 1. – C. 60 – 63.

Gonzales E. A. Novel polarization index evaluation formula and fractional-order dynamics in electric motor insulation resistance / E. A. Gonzales, I. Petras, M. D. Ortigueira // Fractional calculus & applied analysis. – 2018. – № 3. – P. 613 – 627.

Серебряков А. С. Способ измерения установившегося значения сопротивления изоляции / А. С. Серебряков // Электричество. – 1999. – № 5. – C. 40 – 43.

Лачин В. И. Методы и устройства измерения сопротивления изоляции электроэнергетических объектов и их классификация / В. И. Лачин, Нгуен Куок Уи, К. Ю. Соломенцев, И. Г. Балабан // Известия вузов. Северо-Кавказский регион – 2015. – № 1. – C. 84 – 89.

Лачин В. И. Влияние тока абсорбции на процесс измерения сопротивления изоляции / В. И. Лачин, Нгуен Куок Уи, К. Ю. Соломенцев // Известия вузов. Северо-Кавказский регион – 2013. – № 6. – C. 32 – 35.

Лачин В. И. Сравнительный анализ математических моделей аппроксимации тока абсорбции / В. И. Лачин, Нгуен Куок Уи, К. Ю. Соломенцев, И. Г. Балабан // Известия ву-зов. Северо-Кавказский регион – 2015. – № 2. – C. 14 – 18.

Лущейкин Г. А. Методы исследования электрических свойств полимеров / Г. А. Лущейкин. – М.: Химия, 1988. – 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Костюков, І. (2021). Абсорбційні методи контролю технічного стану електричної ізоляції. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (2 (6), 45–50. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.2.09