Методика скінченоелементного аналізу теплового стану індукційної кухонної плити та посуду, що нагрівається

Михайло Гаррійович Пантелят, Андрій Володимирович Трофімов

Анотація


В статті запропонована методика чисельного аналізу теплових процесів в основних конструктивних елементах індукційних кухонних плит і у посуді, що нагрівається. Математична модель розподілу температурного поля в конструкціях, що розглядаються, представляє собою нестаціонарне рівняння теплопровідності з граничними умовами, що описують конвективний теплообмін с оточуючим середовищем. Розрахунок виконується у двовимірній постановці методом скінчених елементів. У загальному випадку, враховуються залежності теплофізичних властивостей матеріалів від температури.

Ключові слова


індукційна кухонна плита, теплове поле, комп’ютерне моделювання, метод скінечних елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Пантелят М.Г., Гуренцов Ю.В., Трофімов А.В. Методика розрахунку індукторів індукційних кухонних плит // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2014. – № 20 (1063). – С. 13-24.

Пантелят М.Г., Гуренцов Ю.В. Методика комп’ютерного моделювання методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2014. – № 41 (1084). – С. 16-24.

Holman J.P. Heat Transfer. – New York : McGraw-Hill, 2002. - 688 p.

Doležel I., Karban P., Mach F. Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – № 2. – С. 32-36.

Pantelyat M.G., Féliachi M. Magneto-thermo-elastic-plastic simulation of inductive heating of metals // The European Physical Journal Applied Physics. – 2002. – v. 17. – P. 29-33.

Tutorial EleFAnT2D. .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове