Розрахунок і модифікація магнітної системи для сепараційних експериментів

Владимир Борисович Юферов, Вячеслав Викторович Катречко, Сергей Владимирович Шарый, Татьяна Ивановна Ткачева, Александр Сергеевич Свичкарь, Михаил Олегович Швец, Вера Олеговна Ильичева

Анотація


Наведені топографія та осьовий розподіл магнітного поля установки для магнітоплазмового поділу заряджених частинок по масам "ДІС-1" з урахуванням впливу магнитопроводів і власного магнітного поля плазмового джерела, а також удосконаленої конфігурації магнітної системи установки. Показано, що при однонаправленому включенні магнітних систем установки і плазмового джерела в області іонізації створюється магнітна пробка. Запропоновано варіант конструкції установки для магнітоплазмового поділу елементів ВЯП.


Ключові слова


відпрацьоване ядерне паливо, магнітоплазмовий метод, щільність плазми, магнітна пробка, сепаратор

Повний текст:

PDF

Посилання


В.Б. Юферов, А.М. Егоров, С.В. Шарый и др. Магнитоплазменная регенерация ОЯТ // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наук. праць. Тематичний вип.: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. – №55. – С.129-149.

В.Б. Юферов, А.М. Егоров, В.О. Ильичева Плазменная сепарация ОЯТ – один из возможных путей решения проблемы замкнутого ядерного топливного цикла // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (101). – 2013. – №2(84). – С.148-151.

Патент на винахід №103696 "Пристрій для розділення заряджених частинок за масою" // О.М. Єгоров, В.Б. Юферов, С.В. Шарий та ін., власник ННЦ "ХФТІ", 11.11.2013.

В.Б. Юферов, А.М. Егоров, С.В. Шарый и др. О некоторых особенностях сепарационных устройств с вращающейся плазмой в скрещенных электрическом и магнитном полях // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наук. праць. Тематичний вип.: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – №60. – С.103-116.

А.М. Егоров, В.Б. Юферов, С.В. Шарый и др. Экспериментальная электромагнитная плазменная установка ДИС-1 для имитационного разделения отработанного ядерного топлива. Предварительные результаты // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наук. праць. Тематичний вип.: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2009. – №41. – С.78-90.

A.M. Yegorov, V.B. Yuferov, S.V. Shariy, V.A. Seroshtanov, O.S. Druy, V.V. Yegorenkov, E.V. Ribas, S.N. Khizhnyak, D.V. Vinnikov. Preliminary study of the demo plasma separator // PAST №1, Ser.: "Plasma Physics" (59), 2009, pp.122-124

В.Б. Юферов, А.С. Свичкарь, С.В. Шарый, В.В. Катречко, Т.И. Ткачёва// DYNAMICS ION FLOWS IN A ROTATING PLASMA East Eur. J. Phys. Vol.1 No.2 (2014) ,P 96-99.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове