Застосування струмовихревого частотного балансу для контролю властивостей матеріалів накладними перетворювачами

Владимир Федорович Безотосный, Владимир Владимирович Козлов, Ольга Владимировна Набокова

Анотація


У роботі показано, що електромагнітні перетворювачі, які засновані на використанні струмовихревого частотного балансу, дозволяють практично повністю позбутися впливу повітряних зазорів між перетворювачем і контрольованою деталлю. Їх можна успішно використовувати для контролю електромагнітних властивостей феромагнітних матеріалів за частотою балансу. Це дозволяє безпосередньо без проміжних перетворень використати цифрову вимірювальну апаратуру.


Ключові слова


струмовихровий перетворювач, струмовихровий частотний баланс, феромагнітні матеріали, електромагнітні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Безотосный В.В., Козлов В.В., Набокова О.В. Частотный метод контроля качества гальванопокрытий. // Електротехніка та електромеханіка. – 2011 – №1. – С. 3-5.

Безотосный В.В., Власенко Э.В. Учет энергетических факторов при расчете намагниченности ферромагнитных материалов. // Електротехніка та електроенергетика. – 2004. – № 1. – С. 13-17.

Безотосний В.В., Власенко Е.В., Козлов В.В., Набокова О.В., Афанасьєва І.О. Деякі актуальні напрямки неруйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами. // Електротехніка та електромеханіка. – 2008. – № 6. – С. 12-15.

Безотосный В.В., Козлов В.В., Набокова О.В. К вопросу повышения точности расчета выходных характеристик базового многофункционального магнитоупругого датчика. // Вестник национального технического университета "ХПИ". – 2010. – № 48. – С. 56-59.

Безотосный В.В., Власенко Э.В. Метод контроля механических напряжений. // Електричний журнал. – 1998. – № 2(8). – С. 24-27.

Ламмеранер И., Штафль М. Вихревые токи. – М., Энергия, 1987. – 210 с.

Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. – Л., Машиностроение, 1967. – 275 с.

Биргер И.А. Остаточные напряжения. – М., Машгиз, 1968. – 154 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове