Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110 – 150 кВ

Петро Григорович Плєшков, Андрій Іванович Котиш, Олександр Іванович Сіріков

Анотація


Запропонована проста конструкція електромеханічного фіксатора короткого замикання для повітряних ліній електропередач напругою 110-150 кВ. Для обраної конструкції наведена методика розрахунку його технічних характеристик. Експериментально доведена на дослідному зразку придатність запропонованої методики для інженерних розрахунків.

Ключові слова


повітряна лінія електропередач, фіксатор коротких замикань, електрична мережа з відгалуженнями

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенфельд А.И. Методические указания по определению мест повреждения воздушных линий напряжением 110 кВ и выше с помощью фиксирующих приборов. – М.: Союзтехэнерго, 1989. – 62 с.

Айзенфельд А.И., Шалыт Г.М. Определение мест короткого замыкания на линиях с ответвлениями. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 208с.

Резніченко Т.П., Олексієнко Б.І. Визначення відстані до місця пошкодження на ЛЕП-110 кВ за методом параметрів аварійного режиму // Енергетика і автоматика. – 2013. – №3. – С. 169-175.

Horstmann Navigator - индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) воздушных линий: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iron-harry.ua/tovar/1/5/63/ (дата звернення: 02.10.2015). – Назва з екрану.

Регистраторы короткого замыкания распределительной ВЛЭП напряжением до 35 кВ ASTROHN-8070, ASTROHN-8080: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astrohn.ru/instrument/KZ.html (дата звернення: 02.10.2015). – Назва з екрану.

Устройство для определения места повреждения на линиях электропередачи напряжением 6-35 кВ, 110-750 кВ ИМФ-1Р и ИМФ-3Р: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pek.by/imf-1r/ (дата звернення: 02.10.2015). – Назва з екрану.

Плєшков П.Г. Орлович А.Ю., Котиш А.І. Фіксатор короткого замикання // Зб. наук. праць Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. – 1997 – С. 42-45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове