Аналіз режиму постійної потужності при регулюванні числа витків в імітаційній моделі вентильно-індукторного двигуна

Лидия Петровна Галайко

Анотація


В статті розглядається питання  аналізу впливу закону зміни керуючих параметрів на характер перехідних процесів в режимі постійної потужності в вентильно-індукторному двигуні рудничного електровоза за допомогою розроблених моделей для програми Simulink пакета програм Matlab. Були обрані наступні керуючі параметри: число витків фази, кут включення Θon та кут відключення Θoff . Наведені  результати розрахунків на цих моделях для двигуна потужністю 27 кВт и частотою обертів 1215 об/ хв.

Ключові слова


вентильно-індукторний двигун, режим постійної потужності, модель, програма Simulink, пульсації моменту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


А.Б. Красовский. Анализ условий формирования постоянства выходной мощности в вентильно-индукторном электроприводе // «Электричество» №2. 2002г., С. 36–45.

А.Б. Красовский. Выбор внутренних геометрических параметров вентильно-индукторной машины с учетом режимов работы в электроприводе // «Электричество». 2006, №6., С. 48–55.

Л.Ф. Коломойцев и др. Режимы работы тягового электропривода рудничного электровоза с трехфазным реактивным индукторным двигателем // Известия вузов. Электромеханика. №2. 2002г., С. 18-22.

Галайко Л.П. Имитационное моделирование установившихся режимов работы вентильно-индукторного двигателя. // Електротехніка і електромеханіка. – 2005. – №1. – С. 24-26.

Галайко Л.П. Имита-ционное моделирование вентильно-индукторного двигателя в переходных режимах // Вестник НТУ «ХПИ» 48'2005, Харьков 2005, С. 24-27.

Л.П. Галайко, И.А. Голосный. Исследование режи-ма постоянной мощности вентильно-индукторного двигателя руд-ничного электровоза // Вестник НТУ «ХПИ» 35’2005, Харьков, С. 43–46.

Л.П. Галайко. Формирование механической характеристики вентильно-индукторного двигателя рудничного электровоза // Вестник НТУ «ХПИ» 44’2009, Харьков, С. 48-51.

Galayko L.P. Analysis different dynamic modes in simulation model of switched reluctance motor. ABSTRACTS. ICEEE – 2010, 13th International Conferense on Electromechanics, Electrotechology, Electromaterials and Components. September 19 – 25, 2010, Alushta, Crimea, Ukraine, P. 96.

Галайко Л.П. Анализ режима торможения в имитационной моде-ли вентильно-индукторного двигателя. Труды МКЭЭЭ-2012. 14 Международная конференция «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и Компоненты». Сентябрь 23 – 29, 2012, Алушта, Крым, С. 144–146.

Л.П. Галайко. Имитационное моделирование режима постоянства мощности вентильно-индукторного двигателя рудничного электровоза // Вестник НТУ «ХПИ» 15'2013, Харьков, С. 105-109.

Галайко Л.П. Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режи-ме постоянства мощности // Вестник НТУ «ХПИ» 51'2013, Харьков, С. 16-19.

Галайко Л.П. Анализ режима постоянства мощности в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя. Труды МКЭЭЭ-2014. 15 Международная конференция «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и Компоненты». Сентябрь 21– 27, 2014, Алушта, Крым, С. 117–119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове