Розробка та дослідження роботи системи автоматичного керування тяговим електроприводом

Іван Володимирович Савеленко

Анотація


Розроблено структурну схему системи автоматичного керування тяговим електроприводом на основі синхронного двигуна з постійними магнітами, застосування якої дозволяє керувати рухом контактних електровозів, а також досліджено якість роботи запропонованої системи шляхом математичного моделювання в середовищі Simulink.


Ключові слова


система автоматичного керування, релейні регулятори, контактні електровози, синхронні двигуни з постійними магнітами

Повний текст:

PDF

Посилання


Плєшков П. Г. Математичні моделі синхронних двигунів на постійних магнітах для синтезу систем

автоматичного керування високоефективними електроприводами / П. Г. Плєшков, І. В. Савеленко, А. В. Некрасов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (92) - С. 26-34.

Терехов В. М. Системы управления электроприводов / В. М. Терехов, О. И. Осипов / под ред. В. М. Терехова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 301 с.

Савеленко І. В. Синтез системи автоматичного керування електроприводом на базі синхронного двигуна з постійними магнітами / І. В. Савеленко // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Зб. наук. праць. – Кіровоград, 2015. – №28. – С. 309–316.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Посилання на журнал обов'язкове