DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Знезараження зернової продукції імпульсним коронним розрядом

Костянтин Вікторович Дубовенко, Дмитро Олександрович Захаров

Анотація


На основі аналізу електричного поля в заповненій зерном камері та іонізації її об’єму обґрунтовано умови розвитку коронних розрядів в зерновій масі. З їх урахуванням розроблено резонансний генератор високих напруг і виконано обробку контрольних партій зерна, зараженого грибковою культурою. З використанням цифрової мікроскопії зафіксовано руйнування структури грибкових утворень.

Ключові слова: імпульсний коронний розряд, знезараження, зернова продукція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берека О.М. Обробка насіння сільськогосподарських культур в електричному полі високої напруги. Автореф. дис…д-ра техн. наук: 05.09.03 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 33 с.

Берека О.М., Усенко С.М. Дослідження концентрації озону в зерновій масі під дією електричного поля високої напруги // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. Вип. 153. – С. 176-182.

Берека, О.М. Закономірності зміни питомої електропровідності насіннєвої маси в електричних полях високої напруги // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т.9, №5/6. – С. 146-148.

Nelson S.O. Dielectric Properties of Agricultural Products and Some Applications // Results in Agriculture Engineering., 2008. Vol. 54, N2. – P. 104-112.

Serdyuk V.M. Dielectric Study of Bound Water in Grain at Radio and Microwave Frequencies // Progress in Electromagnetics Research (PIER). – 2008. Vol. 84. – P. 379-406.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. – М.: Наука, 1982. – 620 с.

Ильин В.П. Численные методы решения задач электрофизики. – М.: Наука, 1985. – 334 с.

Дубовенко К.В. Моделювання імовірності пробою газової ізоляції високовольтних пристроїв систем імпульсної електроенергетики / Технічна електродинаміка. – 2006. – №2. – С. 15-20.

Dubovenko K.V., Kurashko Yu.I. The Design, Fabrication and Testing of a Closing Switch for Compact Electrical Discharge Industrial Equipment // 11th IEEE Intl Pulsed Power Conf. Digest of Technical Papers. Baltimore, Maryland, USA. – 1997. – Vol. 2. – P. 868-874.

Щерба А.А., Дубовенко К.В. Высоковольтные электроразрядные компактные системы / К.: Наукова думка, 2008. – 264 с.

Авруцкий В.А. Влияние шероховатости электродов на пробивные напряжения и их разброс // Журн. техн. физики. – 1973. – Т. 43, № 3. – С. 295.

Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме. – М.: Энерго-атомиздат, 1986. – 256 с.
Посилання на журнал обов'язкове