№ 61(967) (2012)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Зміст

Електричні апарати

Використання високотемпературної надпровідності у струмообмежуючому реакторі PDF
Володимир Григорович Данько, Євген Вікторович Гончаров 3-7
Підвищення пожежної безпеки електроустановок власних потреб напругою 0,4 кВ атомних електростанцій PDF (Русский)
Александр Григорьевич Середа, Наталья Григорьевна Фонта, В. В. Моргун, С. А. Березанский 8-23

Електричні машини

Оптимізаційний підхід до вибору параметрів феромагнітного осердя індукційно-динамічного пристрою PDF (Русский)
Владимир Федорович Болюх, Омар Бенаисса, Сергей Владимирович Олексенко 24-34
Аналіз вищих временних гармонік струмів вентильних двигунів постійного струму PDF (Русский)
Маргарита Васильевна Чернявская, Игорь Тимофеевич Карпалюк, Марина Леонидовна Глебова 35-43
Визначення критеріїв оцінки стану турбогенераторів для встановлення необхідності їх заміни або реабілітації PDF (Русский)
Валентина Владимировна Шевченко 44-50

Теоретичні основи електротехніки

Теоретичний аналіз можливості розгону макрооб'єктив електромагнітним полем PDF (Русский)
Евгений Иванович Байда 51-56
Визначення допустимої напруженості збудливого магнітного поля вихорострумового перетворювача з поперечним полем PDF (Русский)
Борис Митрофанович Горкунов, А. А. Авраменко, С. Г. Львов, И. Борисовна Горкунова 57-64
Вплив виду апроксимуючих функцій на вибір умов визначення констант інтегрування при розрахунку перехідних процесів в гранульованих струмопровідних середовищах PDF (Русский)
С. Н. Захарченко 65-74
Экспериментальное исследование распределения магнитной ин-дукции трехфазного токопровода при наличии электропроводных пластин PDF (Русский)
М. М. Резинкина, В. С. Гринченко 75-81

Cильні електричні та магнітні поля

Дослідження залежності коефіцієнта передачі енергії від індуктивного навантаження в узгоджуючих пристроях циліндричного типу PDF (Русский)
Юрий Викторович Батыгин, Андрей Викторович Гнатов, Евгений Александрович Чаплыгин, Ирина Сергеевна Трунова 82-94

Електричні станції і мережі

Аналіз проблем пов'язаних з погодженням споживачів та джерел живлення за основними показниками якості електричної енергії PDF (Русский)
Игорь Тимофеевич Карпалюк, Андрей Александрович Карюк 95-98

Комп’ютерне моделювання

Оптимізація двократноінтегруючей системи векторного керування асинхронним електроприводом з двомасовою механічною частиною і нелінійним навантаженням PDF (Русский)
Леонид Владимирович Акимов, Дмитрий Григорьевич Литвиненко 99-113
Синтез просторових ізомерних композицій многоіндукторних електромеханічних систем PDF (Русский)
С. А. Ткач, И. А. Шведчикова 114-123
Дослідження асинхронного приводу з квазичастотним управлінням PDF (Русский)
Игорь Абрамович Цодик, Константин Викторович Худобин 124-128
Управління електричним устаткуванням вагового дозування і транспортування сипучих матеріалів PDF (Русский)
Антон Иванович Важинский 129-138
Знезараження зернової продукції імпульсним коронним розрядом PDF
Костянтин Вікторович Дубовенко, Дмитро Олександрович Захаров 139-149
Определение энергетических параметров электромагнимтного поля для лечения мастита свиней PDF (Русский)
Л. Н. Михайлова 150-154
Особливості газового захисту при імпульсно-дуговому зварювальні. PDF (Русский)
Владимир Николаевич Сидорец, Александр Иванович Бушма, Анатолий Максимович Жерносеков, Евгений Николаевич Верещаго 155-163
Про можливість застосування методів нанохімії для аналізу та інтенсифікації хімікотехнологіческіх процесів PDF (Русский)
В. П. Шапорев, В. В. Себко 164-175

Інформація, гіпотези, думки

Атмосфера Землі PDF (Русский)
Э. В. Савич 176-180