Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 1997-2003.
  • Математичні формули створені у вигляді окремих об'єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation (редактор формул Math Type редакцією журналу не приймається!)
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Ви ознайомились із правилами оформлення статей у журналі, які детально наведено у розділі Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей:

1. Структура статей:

1.1 УДК;

1.2 Назва (має бути до 10 слів) 3 мовами (українською, російською, англійською);

1.3 Автори (прізвище, ім'я, по-батькові) 3 мовами (українською, російською, англійською);

1.4. Анотація 3 мовами: українською та  російською - 250-300 слів, англійською - 1800 знаків.

1.5. Ключові слова 3 мовами (українською,  російською, англійською), 4-8 слів.

1.5. Вступ.

У вступі вказують обґрунтування актуальності проблеми, що вирішується автором.

1.6. Розділи статті:

• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.

• Аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

• Формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням наукових результатів, що отримані; перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

1.7. Висновки

1.8. Література, оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.