№ 20 (1063) (2014)

Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Зміст

Електричні апарати

Вплив температури нагріву контактної системи вакуумного вимикача на статичні напруги в матеріалі вакуумного сильфону PDF (Русский)
Евгений Иванович Байда 3-7
Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену PDF
Юрій Степанович Грищук, Сергій Леонідович Зуєнко 8-13
Методика розрахунку індукторів індукційних кухонних плит PDF
Михайло Гаррійович Пантелят, Юрій Володимирович Гуренцов, Андрій Володимирович Трофімов 14-24

Електричні машини

Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей PDF
Владимир Федорович Болюх, Сергей Владимирович Олексенко 25-35
Аналіз перехідних процесів в вентильно-індукторні двигуні в режимі пуску PDF
Лидия Петровна Галайко 36-39

Cильні електричні та магнітні поля

Підвищення точності при оцінці компонент напруженості магнітного поля в сталевому дроті броні силового кабелю PDF
И. О. Костюков 40-48
Моделювання розподілу однорідного статичного магнітного поля поблизу сталевої колони PDF
Марина М. Резинкина, Владимир С. Гринченко, Н. В. Кондусова 49-56

Використання електротехнологій

Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону PDF
Володимир Васильович Левков 57-65