№ 51(1024) (2013): Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Опубліковано: 2014-03-08

Електричні машини